top of page
Search
  • Writer's pictureJasmina & Laura

Kiinalaisen lääketieteen diagnostiikka: katsominen

Katsominen / tarkastelu / observointi, on yksi tärkeimmistä kiinalaisen lääketieteen diagnostiikan metodeista. Tässä postauksessa keskitymme katsomiseen yleisellä tasolla ja koko kehon näkökulmasta, kasvodiagnostiikkaa käsitellään erikseen omana aiheenaan myöhemmin.


Edellinen postauksemme toimii pohjustuksena kaikille diagnostiikkaa käsitteleville teksteillemme.


Mitä katselulla tarkoitetaan käytännössä?

Yksinkertaistettuna katselu tarkoittaa sitä, että hoitaja voi panna asiakkaasta merkille erilaisia asioita, jotka ovat näköaistin välityksellä havaittavissa.


Minkälaisia asioita voidaan tarkastella?

Yleisvaikutelma, kehon arkkityyppi, asento ja liike sekä liikkeen laatu tai sen puute kertovat aina jotakin tarinaa. Lisäksi voidaan havainnoida erikseen kehonosia, esimerkiksi kasvoja, ihoa ja hiuksia sekä akupunktiokanavien pinnallisten reittien varrella olevia mahdollisia silmin havaittavia muutoksia. Tärkeämpää kuin pienet yksittäiset havainnot, on ymmärtää kehon kokonaistila ja suuremmat linjat.


Mitä keho kertoo?

Keho on elävä ja muuttuva organismi, prosessi, johon vaikuttavat historia, nykyhetki, tulevakin. Olemme sekä ympäristömme ja kulttuurimme, että henkilökohtaisen perimämme, elämänkokemustemme sekä elintapojemme jatkumo. Vihjeitä siitä, mitä kehossa tapahtuu sisäisesti - kokonaisvaltaisen terveytemme näkökulmasta - voidaan siis nähdä heijastuvan ulkoiseen.


Loppuun voisi vielä painottaa, että katselun perusteella tehdyt havainnot yhdistetään aina ja poikkeuksetta muihin diagnostisiin metodeihin ja kokonaisuuteen. Kokonaiskuva on monen osan summa, liika mutkien suoristaminen johtaa helposti epätarkkaan diagnoosiin ja sitä kautta hoitoon, joka ei ole välttämättä kaikista toimivin asiakkaan tapauksessa.

Suosittelemme siis lämpimästi kääntymään koulutetun kiinalaisen lääketieteen ammattilaisen pariin silloin, kun perinteisen akupunktion hoitomahdollisuudet kiinnostavat.


42 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page