top of page

Kiinalainen lääketiede ja hoitomuodot

Kiinalainen lääketiede sai perusmuotonsa 700-200 vuotta ennen ajanlaskumme alkua. Sen käyttämiä hoitotapoja on lukuisia ja tunnetuin niistä on länsimaissakin paljon käytetty akupunktio, johon myös Xin akupunktion tarjoamat kiinalaisen lääketieteen hoidot painottuvat. Muita käyttämiämme hoitomuotoja ovat kuivakuppaus, moksibustio, tuina hieronta sekä akupainanta. Myös elämäntapa- ja ruokavalioneuvonta sekä muut itsehoidolliset menetelmät ovat suuri osa kokonaisvaltaista terveyden ylläpitoa sekä sairauksien ehkäisyä kiinalaisen lääketieteen perinteessä.

Akupunktio

Akupunktiossa pyritään palauttamaan harmonia erilaisten kehon toimintojen ja prosessien välille. Tasapainottuminen voidaan huomata jopa mielen ja emootioiden tasolla. Sairaus, kiputila tai esimerkiksi psyykkinen epätasapainotila on merkki kehon sisäisen harmonian järkkymisestä. Tätä epäharmoniaa voidaan hoitaa stimuloimalla akupisteitä, jotka sijaitsevat meridiaanien eli akupunktiokanavien varrella. Pisteiden stimuloiminen ohuilla neuloilla saa kehossa aikaan vasteen, joka käynnistää vallitsevaa epätasapainotilaa korjaavia prosesseja.

Valitsemme käyttämämme pisteet aina yksilöllisesti asiakkaalle määrittämämme kiinalaisen lääketieteen diagnoosin mukaisesti. Diagnoosi muodostuu haastattelusta, pulssin kuuntelusta, kielidiagnostiikasta sekä mahdollisesti palpaatiosta.

Käyttämämme neulat ovat ohuita, steriilejä ja kertakäyttöisiä.

Akupunktiota voidaan hyödyntää useiden eri sairauksien ja vaivojen hoidossa. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi stressin, unettomuuden, masennuksen, ahdistuksen, vieroitusoireiden, ruuansulatusongelmien, kuukautisvaivojen, sekä jännitys- ja kiputilojen hoidossa.

Tiede selittää akupunktion toimintamekanismeja erilaisten hermoston välittäjäaineiden erittymisen kautta, jotka vaikuttavat muun muassa mielialaan, vireystilan säätelyyn, ruuansulatuskanavaan, nukahtamiseen ja kivun lievittymiseen. Akupunktioneula pistettynä ja stimuloituna aiheuttaa näiden hermoston viestiaineiden avulla tapahtumaketjun, joka aikaansaa toivotun reaktion - usein aivan toisessa osassa kehoa kuin missä itse neula on.

Kuivakuppaus

Kuivakuppaus on hoitomuoto, jolla voidaan rentouttaa lihaksia ja helpottaa kiputiloja. Se on hyvin tehokas niska-hartiaseudun pitkäaikaisiinkin vaivoihin, kuten myös pintakudosten aineenvaihdunnan parantamiseen ja myrkkyjen poistamiseen kehosta. Staattisessa kuivakuppauksessa kupit asetetaan iholle noin 5-10 minuutiksi. Kuppauskupin sisälle syntyy alipaine, joka nostaa pehmytkudosta, jolloin sen aineenvaihdunta paranee ja kuona-aineet pääsevät paremmin poistumaan pintaverenkierron kautta. Kuivakuppauksessa ei vuoda verta.

Liukuvassa kuivakuppauksessa kuppia liu’utetaan öljytyllä iholla. Tätä kuppauksen versiota hyödynnetään monesti kehon alueilla, joissa on enemmän lihasmassaa, esimerkiksi selän alueella ja reisissä.

Kuivakuppausta ei tehdä helposti verta vuotaville (esim. hemofilia, leukemia) tai ihosyövästä kärsiville. Kuppauksesta saattaa jäädä iholle jälkiä, jotka ovat terveelle ihmiselle täysin vaarattomia ja poistuvat jäljen voimakkuudesta riippuen noin 1-10 päivässä.

Moksibustio

Moksibustio on myös perinteinen hoitomuoto kiinalaisessa lääketieteessä. Siinä pujon sukulaiskasvista valmistetulla hehkuvaksi kuumennetulla sikarilla lämmitetään akupunktiopisteitä, meridiaani-kanavia tai tiettyä kehon aluetta, esimerkiksi jotakin niveltä. Tekniikka on lämmittävä ja vahvistava sekä kudosten aineenvaihduntaa stimuloiva.
Klinikallamme käytämme niin sanottua epäsuoraa moksibustiota, jossa moksa ei ole suorassa kontaktissa ihon kanssa vaan tavallisesti 1-3 cm etäisyydellä siitä, mikä tekee tekniikasta lempeän ja turvallisen.

Xin Akupunktiossa käytämme lähes hajutonta ja savutonta hiilimoksaa, tarvittaessa akupunktiohoidon yhteydessä.

Tuina-hieronta

Tuina-hieronta on perinteisen kiinalaisen lääketieteen terapeuttinen hierontamuoto, jonka historia ulottuu tuhansien vuosien taakse. Tuina tehdään käsin ja perinteisesti melko rytmikkäästi, jolloin saadaan stimuloitua tehokkaasti kudosten verenkiertoa ja aineenvaihduntaa. Tarkoituksena on vapauttaa tukoksia paitsi lihas- ja tukikudoksen tasolla, myös tätä kautta syvemmissä kudoksissa, minkä ajatellaan lisäävän kehon luontaista immuniteettia ja elinvoimaa sekä vapauttavan jännitys- ja kiputiloja. Tuinassa on erilaisia otteita ja tekniikoita, jotka tehdään aina kehoa kunnioittaen. Myös akupistepainanta on yksi tuina-hieronnan tekniikoista.

Xin Akupunktiossa tuina-hierontaa käytetään tarpeen mukaan akupunktion kanssa tukihoitona. Hoitomenetelmän tarpellisuus ja soveltuvuus eri tilanteissa arvioidaan haastattelun, tutkimuksen ja diagnoosin perusteella, jotka akupunktiohoitaja suorittaa vastaanottokäynnin yhteydessä.


NADA korva-akupunktio

NADA (National Acupuncture Detoxification Association) on standardisoitu viiden tietyn korva-akupunktiopisteen yhdistelmä, jolla voi hoitaa mm. seuraavia tiloja:

- Stressi

- Ahdistus ja rauhattomuus

- Riippuvuudet

- Masennus

- Uniongelmat

- Uupumus

- Posttraumaattinen stressi

- Kipu

NADA sopii kaikille - yleensä silloinkin, kun jostain syystä kehoakupunktiota ei voida toteuttaa. NADA on meillä tarjolla omana palvelunaan, mutta saatamme tarvittaessa käyttää sitä myös muutoin akupunktiokäynnin yhteydessä.

Kiinalainen lääketiede ja hoitomuodot: FAQs
bottom of page